27.7.2017 / Gösterim Sayısı : 546

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi

"Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği, Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin, Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/20 )" kapsamında olmak üzere 19.07.2017-18.08.2017 tarihleri arasında arıcılık destekleme başvuruları İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesinde yürütülmekte olup, desteklemeden faydalanmak isteyen  yetiştiricilerin duyurumuz ekindeki Proje Başvuru Belgeleri ile 19.07.2017-18.08.2017 tarihleri arasında başvuruda bulunmaları hususu bilgilerinize sunulmuştur.

              

 

 

                    Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler 

 

 

 

a) Hibe Başvuru Formu (Arıcılık için Ek-1, Kaz-Hindi, İpekböcekçiliği için Ek-2)

  1. İkametgah belgesi
  2. Yatırımcıya ilişkin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı (Tüzel Kişilik),

     

    ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak),

     

    d) Temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişilik)

e) Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları (Ek-3) veya (Ek-4)

f) Sabit yatırım yapılacak arazilere ait aidiyet belgesi. (Ek- 9) veya (Ek-10)

 

g)İpekböcekçiliği yatırımları hariç olmak üzere, yeni inşaat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Yatırım yerinin eş, birinci derecede akrabalara ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak noter onaylı muvafakat ile inşaat yapılabilecektir. Üzerine yeni inşaat yaptıracak işletmelerde arsanın yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğuna dair yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge istenecektir. (Yatırımı MPDK tarafından onaylandıktan sonra)

 

ğ)Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),


''